Koupě nemovitosti ve Španělsku

Co je potřeba vědět

Proces koupě nemovitosti ve Španělsku

Pokud vám padne do oka konkrétní nemovitost a máte zájem o její koupi, je nutné složit blokovací depozit a podepsat rezervační smlouvu. V té se stanoví kupní cena a nemovitost se přestane inzerovat. V této fázi doporučujeme využít zastoupení právníka (Abogado) – v případě zájmu zajistíme.

Úloha právníka (Abogado)

Abogado je španělský právní zástupce, který se najímá za účelem ochrany vašich zájmů a zákonných práv na nákup nemovitosti nezatížené žádnými břemeny. Připraví kupní smlouvu (s dohodnutou cenou, datem nastěhování, apod.), kterou budete spolu s prodávajícím podepisovat; a zjistí, zda se k nemovitosti vážou nějaké neuhrazené pohledávky, daňové nedoplatky nebo nezaplacené účty. Připraví nabývací titul – Escritura de Compraventa –, který při nastěhování ověří notář (Notario Publico), a uhradí veškeré pohledávky.

Notář (Notario Publico)

Notář pověřený státem zodpovídá za potvrzení notářské hodnoty nemovitosti a uhrazení veškerých daní. Jakmile usoudí, že je vše v pořádku, zadá vám pokyny k podpisu nabývacího titulu (Escritura de Compraventa) ve své přítomnosti a spolupodepíše dokument jménem vlády. Po dokončení všech formalit nabývací titul podá na místní katastrální úřad.

Celkové náklady na právní zastoupení

Ke kupní ceně je třeba připočítat mezi 10–12 % navíc za právní zastoupení. Toto navýšení pokryje daň z převodu, právníka, notáře a poplatek za záznam do katastru nemovitostí.

 

Register for our latest properties
Register