1. DATOS DEL ODPOVĚDNÝ DEL TRATAMIENTO

Razón Social: LUESMU WORLD SL (en adelante, la „Empresa“ o el „Responsable“).

CIF: B93530897

Sídlo: CALLE MARBELLA 6, 1-2-29640-FUENGIROLA-MALAGA

Telefon: 636229159

E -mail na společnou komunikaci s daty ochrany: josemaria@lemrealestate.com

1.1. Normativa použitelná

Hlavní zásady ochrany osobních údajů Generální ředitelství pro ochranu osobních údajů 2016/679 Parlamentu Evropy a Consejo, 27. prosince 2016, relativní vztah k ochraně osobních údajů osobní údaje o oběhu cirkulace dat o vašich datech o por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal a Garantía de los Derechos Digitales.

Veškerá data jsou k dispozici, naše prohlášení o volném čase a možnost připojení k internetu. Právní předpisy upravují současnou legislativu, přizpůsobují se legislativním předpisům, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. Související podmínky ochrany osobních údajů Aviso Legal, Zásady ochrany osobních údajů a Související obecné zásady týkající se služeb, jejich příslušenství a doplňků mohou zahrnovat osobní údaje o ochraně osobních údajů.

1.2. Delegado de Protección de Datos

Žádné seno Delegado de Protección de Datos designado.

2. OSOBY FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Všechny osobní údaje, které budou reagovat na finální aktualizace:

- Proporcionarle information relacionada con los productos y service of que ofrece nuestraempresa y que detallan en este web site.

- Realizar la contratación de nuestros servicios mediante la aceptación del correspondingiente presupuesto / pedido y / o la firma de un contrato mercantil.

- Zprávy o elektrotechnice mezi poštou a oznámeními o novinkách a aktuálních akcích, stejně jako o aktuálních produktech a službách.

2.1. Plazo de Conservación de sus datos

Conservaremos such dataoses desde que nos dé su souhlasimento hasta que lo revoque o bien solicite la limitación del tratamiento. En cases casos, mantendremos sus datos de manera bloqueada durante los plazos legalmente exigidos.

3. LEGITIMACIÓN Y DATOS RECABADOS

Legitimní podmínky pro získání údajů o vašem souhlasu s vyjádřením souhlasu s poskytováním mediálních služeb a aktuálních pozitivních a afirmativních informací (základní informace o vašem právu) a vaše osobní údaje.

3.1. Souhlas s daty z Katar

Všechny formáty, značky a označení „Acepto la Política de Privacidad“ a další clic para enviar los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas habilitadas al efecto, el Usuario manifestiesta haber leído y aceptado expres osobní údaje, vaše souhlasy mohou být nevyhovující a vaše osobní údaje jsou v souladu s konečnou platností.

3.2. Kategorie dat

Ztráta datových záznamů a jejich identifikace a identifikace jednotlivých typů dat:

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kompenzace všech vašich záruk a důvěryhodnosti osobních údajů, osobní informovanost a informovanost o organizacích, které se týkají osobních údajů, záruk a změn, osobní péče, acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESIÓN DE DATOS

Nejsou k dispozici žádné přenosy internacionales de sus datos, a excepción de las autorizadas por la legislación fiscal, mercantil y de telecomunicaciones así como en aquellos casos en los que una autoridad judicial nos lo requiera.

6. DERECHOS DEL USUARIO

Více informací můžete získat a potvrdit, abyste si mohli vybrat některá osobní data nebo více, ne. Naše osobní údaje mohou mít přístup k mnoha osobním údajům, například k jejich nápravě, nebo k nápravě nepřesných údajů, jako jsou motivy, důvody k získání dalších podrobností, pokud jde o uznávání. To znamená, že to znamená, že to může mít za následek omezené množství dat, které mohou mít vliv na ochranu přírody. Naše motivy se týkají zejména konkrétních situací, které mohou mít vliv na další data. Odpovědné za hlavní údaje, které mohou mít za následek legální omezení, nebo za případné obnovení reklam.

Právní předpisy, které mají velký význam: derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, derecho a solicitar su rectificación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamita, derecho datos y así mismo, a revocar el consentimiento otorgado.

6.1. Co ejercitar mis derechos?

Odpovědní uživatelé jsou odpovědní, odpovědní za různé formy elegance. Příslušné možnosti a autorizace příslušných kontrolních bodů a doplňkových informací. Ztráta kontaktních údajů týkajících se vašeho mobilního telefonu nebo telefonu 636229159 s elektronickou korekturou: josemaria@lemrealestate.com. Doporučujeme kopírovat dokumenty, které mohou obsahovat identifikační údaje.

7. CONSENTIMIENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Asism mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, Completeando el formulario de recognitionida de data y marcando la correspondingiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones electrónicas “, esta otorgando el souhlasimiento expreso para enviarle a su directcción de correo electrónico, teléfono, fax u otro medio electrónico en envío de información acerca de la Empresa.

přihlásit

registrace

Obnovit heslo

Zadejte své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a e-mailem obdržíte odkaz na vytvoření nového hesla.